ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลสินค้าและเทคนิค
dot
dot

dot
เกี่ยวกับเรา


 

    พี.เจ. ซัลเลต ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าในระบบบำบัดลม ภายใต้ยี่ห้อ DTM ขอขอบ

พระคุณลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างสูง ที่ให้ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ

ต่อสินค้า DTM.  สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมักจะไม่ค่อยได้รับความเชื่อมั่นเท่า

ที่ควร ด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย ผู้ผลิตจะต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นและสร้างความเชื่อ

ถือทั้งด้านคุณภาพและบริการให้เป็นที่ยอมรับ สินค้าที่ผลิตออกมาซึ่งมีคุณภาพ

สูงแต่ขาดการบริการที่ดี ย่อมนำพาไปสู่การขาดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าด้วย

หลักการพัฒนาคุณภาพควบคู่กับบริการ จึงเป็นแนวทางที่เราสร้างไปพร้อมกัน

อีกทั้งการคัดเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบงานต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนทานต่อ

สภาพการใช้งานและสามารถจัดหาในพื้นที่ได้ง่าย ไม่สร้างภาระต่อผู้ใช้ในเวลา

ที่สินค้ามีปัญหา ทั้งหลายเหล่านี้คือหัวใจที่ทำให้สินค้า DTM ได้รับการเชื่อถือ

ตลอดมา   

 

     จำหน่ายเครื่องทำลมแห้ง แอร์ดรายเออร์ AirDryer Compressed Air Dryer

เครื่องทำลมแห้ง เครื่องอัดอากาศ ปั๊มลม ไส้กรอง เครื่องอัดลม เครื่องทำลมแห้ง                                                                   Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.ซัลเลต.
ที่อยู่ :  เลขที่ 10 ซอย รามคำแหง 118.แยก 73 แขวง :  สะพานสูง. เขต : สะพานสูง.
จังหวัด :กรุงเทพฯ.     รหัสไปรษณีย์ : 10240.
เบอร์โทร :  0-2373-9097-8.     มือถือ :  08-9814-4074.
อีเมล : dtmdryer@hotmail.com.
เว็บไซต์ : www.dtmdryer.com.